Plug-iny Skryptozakładki FAQ
wersja polska
english version
Informacje o aktualizacjach?
Skorzystaj z kanału RSS
Czym jest RSS?

W serwisie tym znaleźć możesz różnego typu dodatki do programów rozszerzające ich podstawową funkcjonalność. Dodatki te określane są zazwyczaj jako Plug-Iny (wtyczki). Oprócz pluginów w serwisie gromadzone będą też skryptozakładki i toolbary wzbogacające przeglądarki.
menu ::::
współpraca ::::ďťż
 


Wróć na stronę główną
LUB
Wróć do kategorii: różne programy


Przeglądnij pluginy dla programu: jEdit
Code2HTML 0.3.5
Za pomocą tej wtyczki można przetransformować aktualnie edytowany plik źródłowy bądź zaznaczony jego fragment na plik HMTL.
Download (18 KB) lub zgłoś błąd

CssEditor 0.4
Dodatek pozwalający tworzyć i edytować dokumenty arkuszy styli CSS w jEdit. Używając tego pluginu można wstawiać elementy i atrybuty kodu CSS widząc jednocześnie w podglądzie jak taki frament bedzie wyglądać w praktyce. Wynik pracy można skontrolować pod względem zgodności ze standardami za pomocą walidatora W3C.
Download (2,1 MB) lub zgłoś błąd

Hex 0.1
Rozszerzenie służące do przedstawiania plików w formie heksadecymalnej.
Download (6 KB) lub zgłoś błąd

JTidyPlugin 1.0.1
Dodatek integrujący jEdit z narzędziem weryfikującym poprawność dokumentów HTML, XHMTL oraz XML - HTML Tidy. Narzędzie to wyszukuje błędy i koryguje je (nalezy jednak uważać, gdyż Tidy jest bardzo rygorystyczne w działaniu).
Download (144 KB) lub zgłoś błąd

PHPParser 1.2.3
Plugin będący parserem języka PHP. Za jego pomocą można podświetlić ewentualne błędy składni. Pomaga też w nawigowaniu po kodzie źródłowym napisanym w tym języku.
Download (170 KB) lub zgłoś błąd


XSLT 0.6.0
Wtyczka dostarczająca użytkownikowi możliwość przeprowadzania transformacji dokumentów XML przy użyciu stylów XSLT (XSL Transformations). Pozwala też na przeszukiwanie dokumenetów XML przy użyciu XPath.
Download (2,5 MB) lub zgłoś błąd


Valid XHTML 1.0 Transitional
© AddOns.pl